Yeni Sporcu Ödül Yönetmeliği

Yayınlandı: Kasım 17, 2010 / Genel Haberler
Etiketler:

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonalarında verilen ödül yönetmeliğini baştan aşagıya degiştirdi.Yeni yönetmelik 3 Kasım 2010 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.Yeni Yönetmeliğe göre Kulüplere daha önce verilen %40 oranındaki ödül %10’a, Milli Takım Teknik Direktörüne verilen ödülde %10 a düşürüldü ve şampiyonada görev yapan bütün görevli antrenörler arasında elde edilen bu ödülün paylaştırlıması kararı alındı.Ödül yönetmeliği öyle bir degiştiki Şampiyonlarada görev alan antrenörler kazançlı çıkmasına ragmen, Teknik direktörün geliirinin hemen hemen sıfırlanması nedeniyle belkide bundan sonra kimse Teknik Direktörlük yapmak istemiyebilir.Kulüplerde %10 ödülüne itaraz ederken bu işten karlı çıkan tek kesim sporcular oldu.Yeni yönetmelik bereberinde bir çok tartışmayıda getirecek gibi gözüküyor.

3 Kasım 2010 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27748

SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN

ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor kulüplerine, teknik direktör ve antrenörlere ödül verilmesi ile nakdi yardım yapılmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunlarında,

b) Olimpik, paralimpik ve deafolimpik spor dalları ile IOC’nin tanıdığı diğer spor branşlarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde,

c) Olimpik veya paralimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde,

ç) Universiade ve Akdeniz oyunları ile Genel Müdürlüğün koordinesi ile iştirak edilen diğer uluslararası spor oyunlarında,

d) Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında,

başarılı olan sporcuları, spor kulüplerini, teknik direktör ve antrenörler ile uluslararası spor faaliyet ve organizasyonlarında ülke tanıtımına katkıda bulunan sporcuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Antrenör: Takım, spor kulübü veya sporcunun çalıştırıcısı olarak görevlendirilen kişiyi,

b) Bakan: Gençlik ve spordan sorumlu Bakanı,

c) Deafolimpik: Dört yılda bir yapılan İşitme Engelliler Dünya Yaz veya Kış Oyunlarını,

ç) Federasyon: Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonları ile özerk spor federasyonlarını,

d) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

f) IOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesini,

g) Olimpik branş: Olimpiyatlarda fiilen yarışması yapılan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin programında yer alan stil, kategori veya branşlardaki spor dallarını,

ğ) Ödül: Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör ve antrenörlere verilecek ayni yardım veya Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasını,

h) Paralimpik: Engelliler Paralimpik Komitesince düzenlenen olimpiyat oyunlarını,

ı) Spor kulübü: Genel Müdürlük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile federasyonların faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,

i) Takım sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış oldukları müsabakalar ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, olimpiyatlarda yarışması yapılan ve sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çiftler müsabakalarını,

j) Teknik direktör: Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

k) Uluslararası spor oyunları: Genel Müdürlüğün koordinesinde gerçekleştirilen uluslararası spor müsabakaları ile gençlik organizasyonlarını,

l) Universiade: Dört yılda bir yapılan Dünya üniversite yaz veya kış spor oyunlarını,

ifade eder.

Olimpiyat ve paralimpik oyunları

MADDE 5 – (1) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının ferdi müsabakalarında;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 2000 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 1500 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 1000 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 1000 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 750 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 500 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

Olimpik ve paralimpik branşların Dünya şampiyonaları

MADDE 6 – (1) Olimpik ve paralimpik branşların Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 1000 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 750 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 500 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpik ve paralimpik branşların Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinin takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 500 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 400 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 300 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Olimpik ve paralimpik spor dallarının Dünya şampiyonalarında;

a) Ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla % 10’u,

b) Yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla % 5’i,

oranında Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Bu madde kapsamında her yıl veya iki yılda bir yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla % 75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.

Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonaları

MADDE 7 – (1) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 500 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 350 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 200 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 300 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 200 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında;

a) Ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla % 10’u,

b) Yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla % 5’i,

oranında Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Bu madde kapsamında her yıl veya iki yılda bir yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla % 75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.

Deafolimpik oyunları

MADDE 8 – (1) Deafolimpik oyunlarında ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 200 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 100 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Deafolimpik oyunlarında takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Deafolimpik spor dallarında;

a) Dünya şampiyonalarında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %40’ı,

b) Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %20’si,

oranında ödül verilebilir.

(4) Deafolimpik spor dallarının;

a) Dünya şampiyonalarında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, üçüncü fıkranın (a) bendinde ferdi veya takım sporları için öngörülen ödüllerin en fazla %15’i,

b) Dünya şampiyonalarında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, üçüncü fıkranın (a) bendinde ferdi veya takım sporları için öngörülen ödüllerin en fazla %10’u,

oranında ödül verilebilir.

(5) Deafolimpik spor dallarının;

a) Avrupa şampiyonalarında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, üçüncü fıkranın (b) bendinde ferdi veya takım sporları için öngörülen ödüllerin en fazla %15’i,

b) Avrupa şampiyonalarında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, üçüncü fıkranın (b) bendinde ferdi veya takım sporları için öngörülen ödüllerin en fazla %10’u,

oranında ödül verilebilir.

(6) Bu madde kapsamında her yıl veya iki yılda bir yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla % 75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.

Universiade, Akdeniz oyunları ve diğer çoklu uluslararası spor oyunları

MADDE 9 – (1) Universiade ve Akdeniz oyunlarının ferdi müsabakalarında;

a) Birinci olan sporculara en fazla 100 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 75 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Universiade ve Akdeniz oyunlarının takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 25 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Genel Müdürlüğün koordinesi ile iştirak edilen diğer çoklu uluslararası spor oyunlarında dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %75’i oranında ödül verilebilir.

IOC’nin tanıdığı spor dalları

MADDE 10 – (1) Olimpik ve paralimpik spor dalları dışında IOC’nin tanıdığı diğer spor dallarında;

a) Dünya şampiyonasında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 20’si,

b) Avrupa şampiyonasında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 20’si,

c) Dünya şampiyonasında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 3’ü,

ç) Avrupa şampiyonasında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’si,

d) Dünya şampiyonasında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’si,

e) Avrupa şampiyonasında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’si,

oranında Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Bu madde kapsamında her yıl veya iki yılda bir yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla % 75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.

Diğer spor dalları

MADDE 11 – (1) Olimpik, paralimpik, deafolimpik ve IOC’nin tanıdığı spor dalları dışında kalan spor dallarında;

a) Dünya şampiyonasında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 10’u,

b) Avrupa şampiyonasında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 10’u,

c) Dünya şampiyonasında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’ si,

ç) Avrupa şampiyonasında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’si,

d) Dünya şampiyonasında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 1’i,

e) Avrupa şampiyonasında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 1’ i,

oranında Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Bu madde kapsamında her yıl veya iki yılda bir yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla % 75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.

Spor kulüplerinin branşlarında katıldıkları Dünya ve Avrupa şampiyonaları

MADDE 12 – (1) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan branşlarda olmak kaydıyla büyükler kategorisinde spor kulüplerinin katıldığı uluslararası federasyonların en üst organizasyonu olan Dünya şampiyonasında;

a) Birinci olan spor kulübüne en fazla 3000 adet,

b) İkinci olan spor kulübüne en fazla 2000 adet,

c) Üçüncü olan spor kulübüne en fazla 1000 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan, spor kulüplerinin büyükler kategorisinde katıldığı uluslararası federasyonların en üst organizasyonu olan Avrupa şampiyonasında;

a) Birinci olan spor kulübüne en fazla 1000 adet,

b) İkinci olan spor kulübüne en fazla 750 adet,

c) Üçüncü olan spor kulübüne en fazla 500 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakaların dışında kalan ferdi branşların takım müsabakaları;

a) Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 500 adet,

2) İkinci olan spor kulübüne en fazla 350 adet,

3) Üçüncü olan spor kulübüne en fazla 150 adet,

b) Avrupa şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 300 adet,

2) İkinci olan spor kulübüne en fazla 200 adet,

3) Üçüncü olan spor kulübüne en fazla 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Yukarıda belirtilen spor kulübü müsabakalarının; gençler, ümitler ve yıldızlar kategorisinde yapılması halinde derece elde eden spor kulüplerine, gençler ve ümitlerde büyüklere verilen ödülün en fazla %10’u, yıldızlarda ise büyüklere verilen ödülün en fazla %5’i kadar ödül verilebilir.

(5) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan büyükler kategorisinde spor kulüplerinin katıldığı, bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları dışında kalan şampiyona veya kupa olarak adlandırılan müsabakalarda derece elde edenlere bu fıkralarda öngörülen ödüllerin en fazla %20’sine kadar ödül verilebilir.

Spor kulüplerinin branşlarında katıldığı Dünya veya Avrupa kupaları

MADDE 13 – (1) Dünya ve Avrupa federasyonlarının takvimlerinde Dünya veya Avrupa kupası olarak yer alan müsabakalar farklı isimler altında düzenlenseler dahi kupa olarak kabul edilir.

(2) Seri halde devam eden kupa müsabakalarında final serisinden sonra ödüle hak kazanılır.

(3) Türkiye’de ilgili federasyonca seçme veya eleme yarışması yapılmayan spor dallarının kupalarına iştirak eden spor kulüplerine ödül verilmez.

Spor kulüplerine verilecek ödüller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ferdi veya takım sporlarında ödül alan sporcuların mensubu olduğu spor kulübüne, sporcuya verilenin en fazla %10’u oranında ödül verilebilir.

(2) Söz konusu spor kulübüne ödül verilebilmesi için;

a) Ferdi spor dallarında ödüle hak kazanan sporcunun ödüle hak kazandığı müsabakanın yapıldığı tarihten geriye dönük olarak bir yıl içinde en fazla süreyle lisanslı kalması,

b) Spor kulübünün ilgili branşta en az yirmi lisanslı sporcusunun son bir yıl içerisinde il veya federasyon faaliyetlerine fiilen katılması,

c) Yarışmanın yapıldığı tarihten geriye doğru ilgili branşta en az bir yıl süreyle sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalıştırılan en az bir antrenörünün bulunması,

şarttır.

Teknik direktör ve antrenörlere verilecek ödüller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ferdi müsabakalarda bir sporcunun almış olduğu ödülün en fazla %10’u, takım sporlarında ise takımda yer alan bir sporcuya verilen ödülün en fazla %20’si teknik direktör ve antrenörlere ödül olarak verilebilir.

(2) Sporcudan dolayı teknik direktör ve antrenöre verilecek ödülün yarısı, müsabakada görevli teknik direktör ve antrenörler arasında; kalan yarısı ise, sporcunun tescilli bulunduğu spor kulübünün ilgili branşında geriye doğru en az bir yıl görev yapan teknik direktör ve antrenörleri arasında eşit olarak paylaştırılabilir.

Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetleri

MADDE 16 – (1) Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetlerine katılan sporcular, spor kulüpleri ve teknik direktörlere aşağıdaki ödüller verilebilir.

a) Dünya şampiyonasında veya Dünya kupasında derece alan milli takım sporcularının her birine;

1) Takımın birinci olması halinde en fazla 500 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 375 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 250 adet,

b) Avrupa şampiyonasında başarılı olan milli takım sporcularının her birine;

1) Takımın birinci olması halinde en fazla 250 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 200 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 125 adet,

c) Şampiyonlar Liginde derece alan spor kulüplerinden;

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 5000 adet,

2) Şampiyonluk finali oynayan spor kulübüne en fazla 3750 adet,

3) Yarı final oynayan spor kulübüne en fazla 2500 adet,

ç) Şampiyonlar liginde oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 125 adet,

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet,

3)Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet,

d) Avrupa Liginde derece alan spor kulüplerinden;

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 2500 adet,

2) Şampiyonluk finali oynayan spor kulübüne en fazla 2000 adet,

3) Yarı final oynayan spor kulübüne en fazla 1250 adet,

e) Avrupa Liginde oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet,

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet,

3) Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Şampiyonlar Liginde veya Avrupa Liginde şampiyon olan takıma süper kupayı aldığı takdirde ilaveten 5000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Yukarıda belirtilen müsabakalarda takımları çalıştıran teknik direktöre bir sporcunun aldığı ödülün iki katı ödül verilebilir. Teknik direktöre verilen ödülün yarısı kadar ödül görevli antrenörler arasında paylaştırılır.

Diğer müsabakalar

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilen diğer spor müsabakalarında başarılı olan veya Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve spor kulüplerine en fazla 200 Cumhuriyet Altınını geçmemek üzere ödül verilebilir.

(2) Genel Müdürlük, federasyonlar, gençlik ve spor il müdürlüğü ile ilgili kurumlarca yurtiçinde veya yurtdışında yapılan ödüllü veya ödülsüz yarışmalarda ise en fazla 75 Cumhuriyet Altınını geçmemek üzere ödül verilebilir.

(3) Bu madde kapsamında sporcu, teknik direktör, antrenör ve spor kulüplerine verilecek ödüllerin toplam miktarı, birinci fıkrada belirtilen her bir organizasyonda 1500, ikinci fıkra kapsamındaki her bir organizasyon için ise 1000 Cumhuriyet Altınını geçemez.

Birden fazla disiplin veya stilde yapılan müsabakalar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren müsabakalarda olmak kaydıyla, bir spor dalında birden fazla disiplinde veya stilde yapılan müsabakada toplamda elde edilen dereceler ödüle esas alınıyor ise; toplamda dereceye giremeyip branşın disiplininden veya stilinden herhangi birinde ilk üç dereceden birini elde eden sporculara derecesinin karşılığında öngörülen ödülün yarısı verilebilir.

(2) Ancak, toplamda elde edilen derecenin karşılığı olan ödül, diğer disiplin veya stilde elde edilen dereceye tekabül eden ödülün altında ise, elde edilen en iyi derecenin karşılığı olan ödülün yarısı verilebilir.

(3) Bilek güreşi dalında, sporcuya sadece tek kol için ödül verilebilir. Bilek güreşi dalında, sporcunun aynı veya farklı sıkletlerde iki kolda müsabakalara katılarak derece elde etmesi halinde yalnızca en yüksek derecesinin karşılığı olan ödül verilebilir.

Rekor kırılması

MADDE 19 – (1) Olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile olimpik branşların Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılan sporcuların katıldığı müsabakanın rekorunu kırarak dereceye girmeleri halinde, kendilerine kazandığı ödülün %50’si ayrıca rekor ödülü olarak verilir. Aynı müsabakada birden fazla rekor kırılması halinde en yüksek rekoru değerlendirilir.

Ulusal müsabakalar

MADDE 20 – (1) Olimpik ve paralimpik spor dallarının ulusal müsabakalarında başarılı olan toplam 500 sporcu ve bunların yetişmelerinde ve başarılarında emeği geçen toplam 100 antrenörü geçmemek üzere ve her birine, federasyon başkanının teklifi, ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile en fazla 60 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir. Bu ödül, bir defada verilebileceği gibi Genel Müdürün onayı ile aylara da yayılabilir.

Ödül Değerlendirme Komisyonu

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek ödülleri değerlendirmek üzere, Genel Müdür tarafından görevlendirilen Genel Müdür yardımcısının başkanlığında, Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanı, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı, Genel Müdür tarafından görevlendirilen bir Hukuk Müşaviri ile iki şube müdürünün katılımıyla Ödül Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Komisyon en az beş kişinin katılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.

Ödüllerin veriliş şekli

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ödüller, Genel Müdürün onayı ile verilir.

(2) Doping kontrolü yapılan müsabakalarda doping sonuçları alınmadan hiçbir şekilde ödül verilemez.

(3) Ödüllerin ödenmesinde; ödüllerin hak edildiği müsabakanın yapıldığı yılın ilk iş günü İstanbul Altın Borsasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama altın fiyatı esas alınır.

(4) Ödüller bir defada verilebileceği gibi taksitler halinde de verilebilir.

(5) Olimpiyat ve paralimpik oyunları ile olimpik ve paralimpik spor dallarının Dünya şampiyonalarında, ferdi spor dallarında büyükler kategorisinde olmak kaydıyla;

a) Genel Müdür tarafından belirlenen hedef madalya sayısının,

b) Aynı seviyedeki bir önceki organizasyonda elde edilen toplam madalya sayısının,

aşılması halinde, ilgili branşta yarışmalara katılan ve dereceye giremeyen diğer sporculara o branştaki yarışmada en iyi dereceyi elde eden sporcunun aldığı ödülün en fazla % 20’sini geçmemek kaydıyla nakdi yardımda bulunulabilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek ödüllerin miktarı bir Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasından aşağı olamaz.

Ödülün durdurulması ve geri alınması

MADDE 23 – (1) Aşağıdaki hallerde ödül verilmesi durdurulur:

a) Doping ile ilgili ulusal ve uluslararası kuralların ihlal edilmesinden dolayı tedbirli olarak ceza kurullarına sevk halinde.

b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması durumunda.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki faaliyetlerden dolayı hakkında mahkumiyet kararı verilenler ile dopingli çıktığı müsabakadan dolayı doping dolayısıyla sportif ceza alanlara ve diğer ilgililere ödül verilmez.

(3) Birinci fıkranın (b) bendinde sayılan suçlardan mahkum olanlar ile ödül aldığı müsabakada dopingli olduğu sonradan anlaşılan sporculara ve diğer ilgililere verilen ödüller geri tahsil edilir.

Ödül verilmesinin şartları

MADDE 24 – (1) Olimpik ve paralimpik spor dallarında sporcular hariç, bu Yönetmelikte yer alan müsabakalarda dereceye giren sporcu ile sporcuya bağlı olarak ödül alabilecek kişi veya kurumlara ödül verilebilmesi için; Dünya şampiyonası ve kupalarında en az 20 ülke ve ilgili branş, stil, sıklet veya kategoride değişik ülkelerden en az 10 sporcunun, Avrupa şampiyonası ve kupalarında en az 15 ülke ve ilgili branş, stil, sıklet veya kategoride değişik ülkelerden en az 8 sporcunun iştirak etmesi şarttır.

(2) Büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinin belirlenmesinde uluslararası federasyonlarca belirlenen yaş kriterleri esas alınır. Takım sporlarında uluslararası müsabakalar için yedekleriyle birlikte öngörülen sporcu sayısı esas alınır.

(3) Bu Yönetmelikte azami hadleri gösterilen ödüllerin miktarının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır;

a) Spor dalının olimpik ve paralimpik spor dalları arasında bulunup bulunmadığı,

b) İlgili branş, stil, sıklet veya kategoride yapılan müsabakalara fiilen iştirak eden ülke ve sporcu sayısı,

c) Spor dalının ülkemiz veya Dünyadaki yaygınlığı ve gelişme potansiyeli,

ç) Faal sporcu ve spor kulübü sayısı,

d) Spor dalının Dünyadaki ve ülkemizdeki izlenirliği ve medya takip durumu,

e) Kazanılan başarının ülkemiz tanıtımına yaptığı katkı,

f) Spor dalının ülkemizdeki gelişim stratejisi içerisindeki yeri,

g) İlgili branşta uluslararası federasyon ile kıta federasyonuna üye ülke federasyonlarının sayısı,

ğ) Kazanılan derecenin ülke olarak ilk defa elde edilip edilmediği,

h) İlgili branşta yıl içerisinde ülkemiz adına iştirak edilen uluslararası müsabaka sayısı,

ı) Genel Müdürlük bütçesinde ödüller için tefrik edilmiş olan bütçe ödenek miktarı,

i) Uluslararası müsabakaya, ulusal bazda yapılan eleme müsabakaları sonucu katılınıp katılınmadığı.

(4) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 25 – (1) 26/9/2006 tarihli ve 2006/11061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Sayıştayın görüşü ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sporda ödül yönetmelikleri adeta evrim geçirdi
aa   –   23.08.2010

Sporda başarıyı teşvik etmek, Türk sporunun gelişmesine katkı sağlamak, Türk sporuna emek veren sporcu, antrenör, teknik direktör ve tüm spor elemanlarının ödüllerle ilgili haklarını belirlemek amacıyla hazırlanan ödül yönetmelikleri, ilk çıktığı 1981 yılından bugüne adeta evrim geçirdi.

Türk bayrağını her türlü spor alanında göndere çektirmek, verdiği büyük manevi hazzın yanı sıra bu başarıda emeği geçenlere maddi kazanımlar da sağlıyor. Geçmişte kimi zaman sadece bir kupa ve rozetle tatmin olan Türk sporcusu, ödül yönetmeliklerinin gelişmesi ve bugünkü haline gelmesiyle artık emeğinin karşılığını cumhuriyet altını karşılığı nakit olarak alabiliyor.

Ödül yönetmeliği, ilk olarak Kenan Evren’in Cumhurbaşkanı, Vecdi Özgül’ün de Gençlik ve Spor Bakanı olduğu 1981 yılında hazırlandı ve kullanıldı. Başarılı sporculara verilecek en büyük ödülün ”Atatürk büstü” olduğu o dönemde, kategorilerinde dereceye giren sporculara başarı belgesi, rozet, plaket, bröve, madalya, bayrak ve kupa veriliyordu. Yetkili kurumlar, yarışmanın niteliğine göre bu ödüllerden birini veya daha fazlasını verme yetkisine sahipken, milli rekor sahibi olanlar ise ”rekor belgesi” ile birlikte numaralı plaket ve rozetle ödüllendiriliyordu. 1981 yönetmeliğinde rekorunu ilerleten sporcuya her defasında yeni bir rekor belgesi verileceği, ancak ödül verilmeyeceği ifade ediliyordu.

O yılki yönetmelikte ödül verilecek sporcuların tanımında Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu gibi ifadeler görülmezken, söz konusu müsabakalar arasında ferdi yarışlar, takım yarışmaları, bölge ve federasyon karmaları, Dünya Üniversiteler Spor Federasyonu (FISU) ve Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) yarışmaları yer alıyordu.

-TEŞVİK EDİCİ ÖDÜLLER GELİYOR-

1987 yılında çok daha kapsamlı hazırlanan yönetmelik, ferdi ve takım sporları, uluslararası ve yurt içi müsabakalar gibi daha ayrıntılı tanımlar içerirken, ödüllerde de teşvik edici artışlara gidildi.

Dikkate alınacak müsabakaların içeriği, olimpiyat oyunları, dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonaları, Akdeniz ve İslam ülkeleri spor oyunları ile FISU ve ISF tarafından düzenlenen şampiyonaların yanı sıra genel müdürlüğün yetkili kurullarınca düzenlenen her seviyedeki sportif müsabakalar olarak genişletildi.

Kenan Evren’in cumhurbaşkanlık görevine devam ettiği ve Hasan Celal Güzel’in Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı olduğu bu dönemde söz konusu başarılar, madalya, başarı belgesi, plaket, şilt ve kupanın yanı sıra konut, binek otomobili, ev eşyası, para ve cumhuriyet altını gibi cazip hediyelerle ödüllendirildi.

Yönetmelikteki ”konut” ifadesi, ”Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce yaptırılacak konutu veya Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından inşa edilen sosyal konutlardan birisini, bu da olmaz ise ödülün verildiği tarihte ilgili bankanın inşa ettiği konutların rayiç bedelini geçmemek üzere başka yer, kurum ve şahıslardan temin edilecek bir konutu” şeklinde tanımlanırken, ”ev eşyası” ifadesi de buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, video, renkli televizyon ve müzik setiyle sınırlandırıldı. O yıl bu ödüllerin yanı sıra ”yardım” tanımlaması adı altında başarılı sporcu ve çalıştırıcısına ayni ve nakdi yardım yapılması da yönetmelikte yer alıyordu.

1987’deki yönetmelikle birlikte olimpiyat oyunlarında ferdi ve takım sporlarında 1. olanlara, bir konut, 1 yerli binek otomobili, bir ev eşyası ve 25 cumhuriyet altını verilirken, dünya şampiyonalarında 1. olanlar 1 konut ve 20 cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Avrupa şampiyonları ise 1 konut ve 15 cumhuriyet altını ödül aldı.

-ÖZAL İLE BİRLİKTE ALTIN MİKTARLARI ARTTI-

Ödül yönetmeliği 1989’da Cumhurbaşkanlığına Turgut Özal’ın seçilmesi sonrası 1990 yılında tekrar yenilendi. Bu yönetmelikteki ödül çeşitleri bir önceki ile benzerlik taşımasının yanında miktarlarda büyük artış oldu.

Kategorilerine göre ev ve araba ödüllerinde değişiklik olmazken olimpiyat şampiyonlarına verilecek cumhuriyet altını 25’den 80’e çıkarıldı. Dünya şampiyonları 20 yerine 60, Avrupa şampiyonları ise 15 yerine 40 cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

O yıl ayrıca yönetmeliğe rekor kıran sporculara verilecek ödüller de eklenirken, yurt içinde rekor kıran sporcuya 1, yurtdışında rekor kıranlara ise 3 cumhuriyet altını verilmesi kararlaştırıldı.

Aylık para yardımı miktarları ise değişmedi. 1987’deki gibi uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporculara olimpiyat oyunları için 4 yıl, dünya şampiyonaları için 2 yıl, diğer şampiyonalar için ise 1 yıl süreyle, devlet memurları maaşlarında esas alınan katsayı ile çarpılarak elde edilecek brüt miktardan yapılacak kesintiler sonucu çıkan miktarın ödenmesine karar verildi.

-”ÖZAL BEREKETİ” DEVAM EDİYOR-

Turgut Özal’ın 17 Nisan 1993’te vefat etmesinden önce 4 Ocak’ta yeni bir yönetmelik çıkarıldı. Konut, yerli binek otomobil ve cumhuriyet altını bu yönetmelikte de yerini korurken, ayrıca yurt içi müsabakalarda derece alan sporcularla bunların çalıştırıcılarına ”müsabakaların yapıldığı yerlere serbest gireceklere dair yönetmelik” usulleri dahilinde Serbest Giriş Kartı verilmesi kararı eklendi.

O yılki yönetmelikten de en kazançlı çıkanlar yine olimpiyatlarda dereceye girenler oldu. Olimpiyat şampiyonlarına yine bir konut ve 1 yerli binek otomobili verilirken bir önceki yıl 80 olan cumhuriyet altınının sayısı 100’e çıkarıldı. Dünya şampiyonları bir konut ve 80 cumhuriyet altını, Avrupa şampiyonları ise 1 yerli binek otomobili ve 60 cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Ayrıca branşlarında rekor kıran sporculara ödüllerinin 1 misli artırılarak verilmesinde karar kılındı.

-”ENGELLİLER”İN YÜZÜ DEMİREL İLE GÜLDÜ-

Ödül yönetmeliği 5 yıl aradan sonra 1998 yılında Süleyman Demirel zamanında yeniden ele alındı. Yeni bir yönetmelik çıkarılmadı, mevcut yönetmeliğin 11 maddesi değişikliğe uğradı. Söz konusu müsabakaların arasına Satranç Olimpiyatları, dünya ve Avrupa satranç takım şampiyonaları ile engelliler dünya ve Avrupa şampiyonaları ve engelliler olimpiyatları da eklendi.

Olimpiyatlarda birinci olanlara verilen ödülde yine artış yaşandı. Olimpiyatların ”altın” çocukları 1 konutun yanı sıra 150 cumhuriyet altınının sahibi olurken, Dünya şampiyonalarında birinci olanlar geçen sefere oranla büyük kayıp yaşadı. 1993’teki yönetmelikte 1 konut ve 80 cumhuriyet altını alan dünya şampiyonlarının ödülü 1 konuta düşürüldü. Ayrıca Avrupa şampiyonlarının ödülündeki binek otomobilden vazgeçilirken, altın miktarında artışa gidildi ve 60 olan altın sayısı 150’ye çıkarıldı.

-SEZER İLE BÜTÜN YOLLAR ”ALTINA” ÇIKIYOR-

Demirel’in 2000 yılının Mayıs ayında görevini Ahmet Necdet Sezer’e devretmesinin ardından ödül yönetmeliği aralık ayında yenilenirken, ödül verilecek müsabakalar kısmına Silahlı Kuvvetler Dünya ve Avrupa Şampiyonaları da eklendi. Yönetmeliğe ayrıca, Genel Müdürlüğe Tescilli Kulüplerin Avrupa Şampiyonalarındaki Başarıları, Geç, Ümit ve Yıldız Sporculara Verilecek Ödüller, Olimpik Olmayan Branşlarda Verilecek Ödüller, Ulusal Müsabakalarda Verilecek Ödüller ile Burs ve Kredilerden Yararlanma gibi başlıklar ilave edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun uluslararası faaliyetlerinde, UEFA Kupası’nda, Avrupa Süper Kupası’nda ve Şampiyonlar Ligi’nde verilecek ödüllerin de belirlenmesi dikkati çekti.

Daha önce dereceye giren sporculara verilen konut, otomobil, ev eşyası gibi ödüller yönetmelikten çıkarılarak cumhuriyet altını miktarlarında artışa gidildi. Buna göre olimpiyatlarda altın alanlara 750, Dünya şampiyonalarında birinci olanlara 600 cumhuriyet altını verilmesi kararlaştırıldı. Bu organizasyonlarda dünya rekoru kırarak şampiyon olanlara 50 cumhuriyet altını daha verildi. Avrupa şampiyonalarında şampiyon olan sporcular ise 450 cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Futbolda, olimpiyatlar, dünya şampiyonaları veya kupalarında birinci olan milli takım sporcularına 500’er, Avrupa şampiyonalarında 300’er adet cumhuriyet altını verildi. Avrupa Süper Kupası’nda birinci olan takımın 110 bin altın, Şampiyonlar Ligi’nde birinci olan kulübün 100 bin altın, UEFA Kupası’nda birinci olan kulübün ise 80 bin cumhuriyet altını almasına karar verildi.

Ayrıca ilk kez bu yönetmelikte ”doping” ibaresi yer aldı ve ”dopingli olduğu veya sponsorluk yönergesine aykırı sponsorluk anlaşması yaptığı tespit edilerek derecesi iptal edilen, madalyası geri alınan sporcu, takımlar ile bunların çalıştırıcılarına ve kulüplerine verilen ödüller geri alınır” denildi.

-EN KISA SÜRE KULLANILAN YÖNETMELİK-

Sezer ile 2000 yılında çıkan yönetmelik henüz 1 yılını doldurmadan bir yenisi hazırlandı ve bu en kısa süre kullanılan yönetmelik oldu. 26 Ekim 2001’de yeni bir yönetmelik yayınlanırken, Silahlı Kuvvetler Dünya ve Avrupa Şampiyonaları müsabakalar bölümünden çıkarıldı.

Ödül miktarlarında değişikliğe gidilmezken, ”Birinci olanlara ….cumhuriyet altını veya karşılığı Türk lirası” ifadeleri, ”Birinci olanlara en fazla …..Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası” olarak değiştirildi.

2004’te çıkarılan yeni yönetmelikte ”spor elemanı” tanımı yer aldı. Bu tanım, uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların, bu başarılarında emeği geçen ve müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist gibi elemanları içeriyordu. Bu yönetmeliğe göre olimpik ve paralimpik spor dallarında altın madalya alanlara en fazla 2 bin adet, Dünya şampiyonalarında büyükler kategorisinde birinci olanlara en fazla 1000 adet, Avrupa şampiyonalarında ise en fazla 600 adet cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebileceği kaydedildi.

-SON YÖNETMELİK-
Ödül yönetmeliği bugünkü halini 2006 yılında çıkarılan yönetmelikle aldı. Hala kullanılmaya devam edilen yönetmeliğe göre Olimpiyat oyunları, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu müsabakaları, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakaları, TFF’nin uluslararası müsabakalarında büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüpleri, teknik direktörleri ve antrenörlerine ödül verilebiliyor.

Olimpik ve paralimpik spor dallarında ferdi müsabakalarda altın madalyaya en fazla 2 bin, gümüş madalyaya en fazla 1.500, bronz madalyaya ise en fazla 1000 adet, dereceye giren sporcunun teknik direktörüne 1. olan her sporcusu için 250, 2. olan her sporcusu için 200, 3. olan her sporcusu içinse 150 adet cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebiliyor.

Dünya şampiyonalarında büyükler kategorisinde altın madalya alan sporcu en fazla 1000 adet, büyüklerde Avrupa şampiyonu olan sporculara ise en fazla 500 adet cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ödenebiliyor.

-EN BÜYÜK ÖDÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA KUPASI GALİPLERİNE-

TFF’nin uluslararası organizasyonlarında, Dünya şampiyonası veya kupasında dereceye giren milli takımın her bir sporcusuna birincilik için en fazla 500, ikincilik için en fazla en fazla 400, üçüncülük için ise en fazla 300 adet cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası verilebiliyor.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası’nda dereceye giren kulüpleri büyük ödüller bekliyor. Şampiyonlar Ligi’nde derece yapan kulüplerden birinci olana en fazla 37 bin 500, final oynayan kulübe en fazla 26 bin adet, yarı final oynayana ise en fazla 15 bin adet cumhuriyet altını ödenebiliyor.

UEFA Kupası’nda birinci olan kulüp en fazla 30 bin, final oynayan en fazla 15 bin, yarı final oynayan ise en fazla 7 bin 500 cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası alabiliyor.

Uluslararası müsabakalarda olimpiyat, Dünya ve Avrupa rekoru sporcuya, bu müsabakalardan alması gereken ödülün yarısı kadar cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası daha verilebiliyor.

Dopingli olduğu tespit edilen, doping için numune vermekten kaçınan, dopingle ilgili uluslararası kuralları ihlal eden veya doping sebebi ile geçici olarak ceza kuruluna sevk edilenlere ödül verilmiyor.

-REKOR 2008 YILINDA-

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1992 yılından bu yana toplamda en fazla ödül dağıtılan yıl 2008 oldu. 20 milyon 456 bin 735 lira tutarında ödülün dağıtıldığı 2008’i, 20 milyon 36 bin 95 lira ile 2009 yılı takip etti. Son olarak 2001 yılından itibaren konut, araba veya ev eşyası verilmezken, o yıla kadar 1992-2001 yılları arasında toplam 90 konut ve 22 yerli binek otomobili ödül olarak dağıtıldı. 1992-2009 yılları arasında en az ödül dağıtılan yıl ise 18 bin 288 lira ile 1994 oldu.

Cumhuriyet altını baz alınarak belirlenen ödüller 2001 yılına kadar altın olarak ödenirken, o yıldan itibaren Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası olarak verilmeye başlandı. 1994-2001 yılları arasında toplam 98 bin 577 Cumhuriyet Altını dağıtıldı.

1992-2004 yılları arasında verilen ödüllerin Türk Lirası olarak miktarı yıllara göre şöyle:

YILI ÖDENEN TOPLAM TUTAR (TL)

———————————————

1992 28.378

1993 20.576

1994 18.288

1995 42.956

1996 146.890

1997 315.257

1998 217.968

1999 766.492

2000 919.012

2001 10.635.963 (toplam 2126 kişiye ödenen)

2002 3.325.963 (toplam 460 kişiye ödenen)

2003 4.800.000 (toplam 751 kişiye ödenen)

2004 10.921.889 (toplam 583 kişiye ödenen)

2005 12.453.552 (toplam 619 kişiye ödenen)

2006 7.633.145 (toplam 991 kişiye ödenen)

2007 4.285.875 (toplam 289 kişiye ödenen)

2008 20.456.735

2009 20.036.095

2010 14.878.813 (Temmuz ayına kadar)

Reklamlar
yorum
  1. capari_83 dedi ki:

    Güzel paylaşım,teşekkürler

  2. şimşek dedi ki:

    teşekkürler kardeşim her zaman bekleriz ;)

  3. best dedi ki:

    slm. bi soru sormak istiyorum ben pek anlayamadım da. taekwondo dalında yıldızlar avrupa şampiyonasında 1. olan 2. olan ve 3. olan sporcularımızın ne kadar ödül alacaklarını hesaplayabilirmisiniz.. saygılarımla

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s